Over ons

Bouwkeet, de makerspace van Bospolder-Tussendijken (midden in Delfshaven, Rotterdam) is open voor alle wijkbewoners: vooral kinderen, maar ook senioren, zzp’ers, werkzoekenden, amateur- en professionele kunstenaars. Kortom iedereen uit de buurt die iets wil (leren) maken. In de makerspace kun je dan ook van alles maken en creëren. Voor jezelf, voor vrienden of familie of voor de buurt.

 

Bouwkeet team 2018

Wat is een makerspace?
De naam Makerspace is een Amerikaanse term voor een werkplaats waar verschillende maak-disciplines te gebruiken zijn. Zowel traditionele als moderne computergestuurde machines.
Je kan het vergelijken met bijvoorbeeld een open laboratorium voor iedereen, een atelier, een werktuigplaats, een workshopruimte en/of een studio waar mensen van diverse achtergronden kunnen samenkomen om materiaal, gereedschap en kennis te delen en om dingen te maken.

Bouwkeet is een gebouw met ruimtes voor verschillende machines en materialen. Hypermoderne 3D-printers en digitaal gestuurde lasersnijders, maar ook ambachtelijke, traditionele apparaten om hout en metaal te bewerken. Daar aan het werk zijn een klein technisch team, een groepje vrijwilligers, maar vooral heel veel buurtbewoners van 10 tot 110. Ze fiksen een fiets in Verdien een fiets, klussen samen aan een sloophouten terrastafel of ontwerpen en maken eigen kleding.

Delen
In Bouwkeet geloven we in elkaar helpen. Als je in Bouwkeet iets wil maken of deel wil nemen aan een programma kost dat je geen geld, maar je ‘betaalt’ door iets terug te doen voor de andere deelnemers. Je zet je kennis en/of tijd in. Bijvoorbeeld, in ruil voor het gebruik van ons lasapparaat om iets voor jezelf te lassen leer jij iemand anders ook lassen, of je bent een middag mede werkplaatsbeheerder, of je helpt als vrijwilliger bij een van de programma’s. Je geeft jouw kennis door. Zo leren we van en met elkaar, dragen we samen zorg voor de werkplaatsen en voor Bouwkeet als een geheel.

Voordat je voor jezelf aan de slag gaat spreken we samen af wat je terug kan en gaat doen. Je kan ook eerst iets voor de andere gebruikers van Bouwkeet doen (zoals bijvoorbeeld meehelpen de werkplaatsen op orde maken en onderhouden) waarmee je uren in de werkplaats voor je eigen maakprojecten verdient.

De faciliteiten van Bouwkeet staan dus tot je beschikking. Je neemt wel je eigen materiaal mee naar Bouwkeet en dat wat je gemaakt hebt neem je weer mee naar huis. Dit omdat Bouwkeet geen hout, textiel, klei, metaal, kunststof en/of electronica handel is, of wil zijn, en ook geen ruimte heeft om grote voorraden materiaal te bewaren. Bouwkeet is bovenal ingericht als een openbare werk-plaats.

Vaardigheden
Deelnemers aan de makerspace doen natuurlijk ‘hard skills’ op zoals solderen, programmeren, houtbewerken of ontwerpen. Maar een makerspace is vooral een ontmoetingsplaats waarin je als vanzelf gaat samenwerken en onderzoeken, problemen leert oplossen en kritisch gaat denken. En het is een plek waar je ervaart dat je ‘het’ wel kan. De mogelijkheid hebben om op een leuke manier deze ‘soft skills’ te ontwikkelen is volgens ons de grote meerwaarde van een makerspace in de wijk.

Onderzoek
De makerspace die De Verre Bergen met de wijk opzet, is gebaseerd op een aantal hypothesen. Zo gaan we uit van drie mechanismen:
1. leren door te maken
2. peer learning
3. zelfgestuurd leren

Om deze mechanismen in gang te zetten, is een inspirerende omgeving nodig (de wow-factor), een makermentaliteit en een creatieve omgeving. Die randvoorwaarden willen we binnen Bouwkeet samen met jou gaan realiseren.

Leefwereld
In onze visie vergroten de drie mechanismen de leefwereld van de deelnemers en met name die van jongeren tussen 10 en 15. Een makerspace verbreedt je wereld, empowert en stimuleert 21st century skills. Dit zijn de vaardigheden die jongeren in deze tijd nodig hebben om zich te ontwikkelen tot kansrijk deelnemer aan onze samenleving: kunnen samenwerken, probleemoplossend vermogen, ict-geletterdheid, creativiteit, kritisch kunnen denken, communiceren en sociale en culturele vaardigheden. (Lees bij Kennisnet meer over 21st century skills.)

Klopt het?
Op termijn, als de makerspace al een tijdje draait, willen we onderzoeken of onze hypothesen kloppen en wat de impact is van Bouwkeet. Hebben deelnemers meer ontwikkelkansen, bijvoorbeeld? Presteren ze beter op school en hebben ze een positiever toekomstperspectief? Zodra we dit onderzoek opzetten, schrijven we daar op deze pagina meer over. Naast onderzoek naar de effecten van het programma zullen we ook onderzoek doen naar het verloop van het proces rond Bouwkeet. Dit onderzoek gaat bijvoorbeeld over de samenwerking tussen de verschillende partijen. Dit kan partijen helpen die in de toekomst zelf een makerspace op willen zetten.

ANBI
Bouwkeet wordt gerund door Stichting Maatschappelijke Makerspace. Deze stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).