Met betrekking tot de belastingen heeft Stichting Maatschappelijke Makerspace sinds 13 maart 2015 de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI). Om aan de daarbij behorend voorwaarden te voldoen publiceren we hier het volgende:

  1. De naam van de instelling:
   Stichting Maatschappelijke Makerspace (handelend onder de naam Bouwkeet)
  2. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer:
   854993526.
  3. Het post- of bezoekadres van de instelling:
   Schiedamseweg 240, 3025 AP, Rotterdam.
  4. Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI:
   Het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen in Rotterdam. De stichting tracht dit doel te bereiken door;
   a) het opzetten van een technisch clubhuis (“makerspace”) met werkplaatsen voor oude technieken, zoals hout-, keramiek-, textiel- en metaal bewerking en nieuwe technieken zoals 3D printers in haar Fablab.
   b) het ontwikkelen en/of aanbieden van activiteiten programma’s, projecten en cursussen aan kinderen en volwassenen in samenwerking met bewoners uit de wijk en gericht op eigen initiatief en ontwikkelen van “makers mentaliteit”.
  5. De functie en de namen van de bestuurders en het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat, als ook het beloningsbeleid voor het personeel:
   S. Goedhoop Voorzitter.
   P. Nap Penningmeester.
   B. Woudstra Secretaris.
   R. de Vrieze Bestuurslid.
   I. Vries Bestuurslid.
   Aan de bestuurders komt voor hun werkzaamheden als zodanig geen beloning toe. Aan de bestuurder kan een niet bovenmatig vacatiegeld worden toegekend. De Stichting is niet bij een CAO aangesloten.
  6. Een standaardformulier publicatieplicht grote ANBI’s (verplicht vanaf 2021):
   Download hier het standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen van 2020
  7. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten (directieverslag), jaarrekening en hoofdlijnen van het beleidsplan:
   Download hier het Directieverslag en de Jaarrekening van 2020
   Download hier het Directieverslag en de Jaarrekening van 2019
   Download hier het Directieverslag en de Jaarrekening van 2018
   Download hier het Directieverslag en de Jaarrekening van 2017
   Download hier het Directieverslag en de Jaarrekening van 2015-2016